Lista aktualności Lista aktualności

Manewry straży pożarnej w lasch Nadleśnictwa Sieniawa

W dniu 4 września 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Sieniawa w Leśnictwie Kot odbyły się manewry Zastępów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu przeworskiego, których zasadniczym celem było sprawdzenie organizacji i zasady działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru lasu w kompleksie leśnym.

Doskonalono rownież umiejętności strażaków w procesie podejmowania decyzji w sytuacji występującego ryzyka, współpracy jednostek PSP z jednostkami OSP oraz pracownikami Służby Leśnej  Nadleśnictwa Sieniawa. W szkoleniu zbadano stanu gotowości bojowej jednostek PSP i OSP, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, prawidłowość działania środków alarmowania, łączności oraz stan techniczny i sprawności sprzętu pożarniczego.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku przy współudziale Nadleśnictwa Sieniawa. W ćwiczeniu udział wzięło 80 osób w tym 12 pracowników z PSP Przeworsk, 47 strażaków z OSP powiatu przeworskiego oraz 21 pracownikow Służby Leśnej z Nadleśnictwa Sieniawa jako obserwatorów ćwiczeń. Dowódcą ćwiczeń był bryg. Paweł Janas. Scenariusz ćwiczeń zakładał działania
w sytuacji wystąpienia pożaru wierzchołkowego lasu w oddziale 194b oraz 195a
w Leśnictwie Kot.

Trwające kilka godzin ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem poprzez krótkie wystąpienia:
-    Dowódcy JRG Pawła Janasa,
-     Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku Janusza Flaka,
-    Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa  Jana Śliwę.