Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. (Pełna treść Zarządzenia oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.)

I. Sprzedaż drewna dla firm prowadzona jest poprzez następujące procedury sprzedaży:

1. Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów, oraz w procedurze otwartej,

2. Aukcje internetowe w aplikacji "e_drewno" (wystawiane na bieżąco),

 

Informacje dotyczące sprzedaży drewna zamieszczane są na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Sieniawa w godzinach pracy od godz. 700 do godz. 1500 oraz pod numerem tel. 016 622 79 77 lub 0160622 79 65 w. 311 lub 332.

 

II. Sprzedaż detaliczna drewna

Sprzedażą detaliczną drewna objęte są wszystkie gatunki i sortymenty ujęte w puli do sprzedaży detalicznej w planie sprzedaży drewna na 2019 rok, których sprzedaż prowadzona jest na podstawie obowiązującego cennika detalicznego sprzedaży drewna.

 Osoby fizyczne mogą dokonywać zakupów drewna:

  1. Bezpośrednio w Nadleśnictwie lub podległych leśnictwach na podstawie obowiązującego cennika sprzedaży detalicznej drewna (link poniżej).

Sprzedaż detaliczna drewna średniowymiarowego (S2, S3, S4) i małowymiarowego (M2) - drobnicy opałowej prowadzona jest w każdy wtorek niekiedy w czwartek przez Leśniczych Lasów Państwowych w siedzibach leśnictw Nadleśnictwa Sieniawa a wydatek drewna w każdy wtorek i czwartek.

         Sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego a w szczególnych przypadkach również innych  sortymentów prowadzi Dział Księgowości w Nadleśnictwie w dni robocze od godz. 700 do godz. 1400.

            Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży detalicznej drewna można uzyskać  w siedzibie Nadleśnictwa Sieniawa w Sieniawie przy ul. Kościuszki 11 oraz pod tel. (016)6227965 wew. 311 lub 332 oraz (016)6227977.

Materiały do pobrania