Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Afrykański pomór świń

W związku z Decyzja Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1373 z dn. 22 sierpnia 2019 r. w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sieniawa utworzono obszary zagrożenia Afrykańskim pomorem świń

1. obszar objęty ograniczeniami (obszar czerwony) – gmina Adamówka

2. obszar ochronny (obszar żółty) – gmina Sieniawa oraz wschodnia cześć gminy Tryńcza – od drogi nr. 77.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Sieniawa zwraca się z prośba zgłaszania wszystkich przypadków znalezienia martwego dzika lub jego szczątków.

Na obszarach leśnych objętych ograniczeniami Powiatowy Inspektorat Weterynarii przy udziale pracowników Nadleśnictwa Sieniawa i Straży Pożarnej organizuje cykliczne poszukiwania martwych dzików lub ich szczątków.