Aktualności

Inwentaryzację dzików przeprowadzono w dwóch zespołach zadaniowych na dwóch obrębach leśnych - Rudka i Sieniawa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie Zarządzeniem nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok (znak: GM.800.6.2015) oraz stanowiącym załącznik do Decyzji nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (znak: GM.800.7.2015): Regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (będącej etapem I. dwuetapowej procedury), Regulaminem systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno (będącej etapem II dwuetapowej procedury). (Pełna treść Zarządzenia dostępna na stronie internetowej http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.)