Hodowla lasu

Z uwagi na układ żyznych siedlisk Nadleśnictwo prowadzi przebudowę litych drzewostanów sosnowych na dębowo-sosnowe i dębowo-bukowe, wprowadzając jednocześnie gatunki biocenotyczne.

Ochrona lasu

Zadania gospodarcze z ochrony lasu dotyczą przede wszystkim walki ze szkodnikami owadzimi drzew, szkodliwymi grzybami oraz ochrony upraw przed zwierzyną leśną.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to nie tylko pozyskanie drewna, ale także zbiory płodów runa leśnego, zbiory roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu przeworskiego w Gminie Sieniawa, Gminie Adamówka i Gminie Tryńcza. Powierzchnia nadzorowana przez nadleśnictwo na rok 2016 wynosi 2682 ha.