Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie Zarządzeniem nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok (znak: GM.800.6.2015) oraz stanowiącym załącznik do Decyzji nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (znak: GM.800.7.2015): Regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (będącej etapem I. dwuetapowej procedury), Regulaminem systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno (będącej etapem II dwuetapowej procedury). (Pełna treść Zarządzenia dostępna na stronie internetowej http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.)

I. Sprzedaż drewna dla firm prowadzona jest poprzez następujące procedury sprzedaży:

1. Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (przetarg roczny) z uwzględnieniem wielkości zakupów,

2. Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (przetarg roczny) z uwzględnieniem wielkości zakupów dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (przetarg roczny),

3. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji "e_drewno" (1 przetarg),

4. Aukcje internetowe w aplikacji "e_drewno" (wystawiane na bieżąco),

5. W ramach negocjacji handlowych,

6. Na podstawie cennika detalicznego.

Wadium w serwisie aukcyjnym e-drewno należy wpłacić wg zasad zapisanych w Regulaminie systemowych aukcji internetowych w aplikacji "e_drewno" oraz aukcji internetowych w aplikacji "e_drewno".

  1. Kwota minimalna 5000 zł uprawnia do licytowania do 1000 m³ włącznie,
  2. Licytowanie każdego następnego 1 m³ jest możliwe po zwiększeniu wadium o kolejne 5 zł (aż do kwoty 120 000 zł),
  3. Kwota maksymalna 150 000 zł uprawnia do licytowania bez ograniczeń ilościowych.

Informacje dotyczące sprzedaży drewna zamieszczane są na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Sieniawa w godzinach pracy od godz. 700 do godz. 1500 oraz pod numerem tel. 016 622 79 77 lub 0160622 79 65 w. 311 lub 332.

 

II. Sprzedaż detaliczna drewna

Sprzedażą detaliczną drewna objęte są wszystkie gatunki i sortymenty ujęte w puli do sprzedaży detalicznej w planie sprzedaży drewna na 2016 rok, których sprzedaż prowadzona jest na podstawie obowiązującego cennika detalicznego sprzedaży drewna.

 Osoby fizyczne mogą dokonywać zakupów drewna:

  1. Bezpośrednio w Nadleśnictwie lub podległych leśnictwach na podstawie obowiązującego cennika sprzedaży detalicznej drewna (link poniżej).

Sprzedaż detaliczna drewna średniowymiarowego (S2, S3, S4) i małowymiarowego (M2) - drobnicy opałowej prowadzona jest w każdy wtorek niekiedy w czwartek przez Leśniczych Lasów Państwowych w siedzibach leśnictw Nadleśnictwa Sieniawa a wydatek drewna w każdy wtorek i czwartek.

         Sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego a w szczególnych przypadkach również innych  sortymentów prowadzi Dział Księgowości w Nadleśnictwie w dni robocze od godz. 700 do godz. 1400.

         Na żądanie kupującego w biurze Nadleśnictwa na podstawie asygnaty i paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT.

        Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży detalicznej drewna można uzyskać  w siedzibie Nadleśnictwa Sieniawa w Sieniawie przy ul. Kościuszki 11 oraz pod tel. (016)6227965 wew. 311 lub 332 oraz (016)6227977.

Materiały do pobrania