Aktualności

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018r. która weszła w życie z dniem 1 kwietnia br, zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.