Aktualności

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. (Pełna treść Zarządzenia oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.)