Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Sieniawa prowadzi nadzór nad 4 obwodami w Rejonie Hodowlanym nr VIII „Ziemia Sieniawska” oraz 1 obwodem w Rejonie Hodowlanym nr VII „Wysoczyzn Kańczucko-Jarosławskich”.

Wszystkie obwody łowieckie są dzierżawione przez koła łowieckie i tak:

Rejon hodowlany nr VIII „Ziemia Sieniawska"

Obwód 46 pk Wojskowe Koło Łowieckie nr 199 „Miś" Przemyśl

Obwód 47 pk Koło Łowieckie  „Orzeł" Rzeszów

Obwód 66 pk Koło Łowiecki „Darz Bór" Sieniawa

Obwód 90 pk Koło Łowieckie „Bażant" Przeworsk

 

Rejon hodowlany nr VII „Wysoczyzn Kańczucko-Jarosławskich"

Obwód 91 Koło Łowieckie „Hejnał" Jarosław.

 

Realizacja gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Sieniawa opiera się na zasadzie modelu lasu wielofunkcyjnego, uwzględniającego bioróżnorodność środowiska leśnego, przy

zachowaniu zasad gospodarowania populacjami zwierzyny w sposób zapewniający ciągłość procesu produkcji i funkcji ochronnych. Należy więc utrzymać właściwy stan ilościowy z odpowiednią strukturą płciową i wiekową, dostosowaną do możliwości wyżywieniowej łowiska, ze zwróceniem uwagi na prowadzenie gospodarki leśnej (hodowla i ochrona lasu).

Uwarunkowania gospodarki łowieckiej:

Szacunkowe stany zwierzyny przedstawiono poniżej:

Łoś - 25 szt.

Jeleń – 323 szt.

Sarna - 1263 szt.

Dzik  - 516 szt.

Lis - 554 szt.

Borsuk - 89 szt.

Bóbr - 604 szt.

Kuna - 232 szt.

Tchórz - 73 szt.

Zając - 407 szt.

Bażant -  546 szt.

Kuropatwa - 237 szt.

Wilk  - 16 szt.

 

Struktura płci jeleniowatych (jeleń 1:1,12; sarna 1:1,24);

 

Urządzenia hodowlano – łowieckie:

paśniki - 262 szt.

lizawki - 504 szt.

ambony - 259 szt.

woliery – 1 szt.

zagrody – 1 szt.

 

Stan zagospodarowania łowisk: zabezpieczenie bazy pokarmowej jest następujące :

poletka żerowe, produkcyjne – 11,20 ha,

pasy zaporowe - 35 szt. o długości 5 km,

zagospodarowane śródleśne i przyleśne łąki – 36,10 ha.