Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sieniawa
Nadleśnictwo Sieniawa
16 622 79 65
16 622 79 65

ul. Kościuszki 11

37-530 Sieniawa

Nadleśniczy
Janusz Starzak
664 731 808
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Dyndał
609 140 552
Główny Księgowy
Małgorzata Szkamruk
609 140 901
Inżynier Nadzoru
Marek Sęk
609 140 572

Stanowisko ds Pracowniczych

Marta Mazur
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 16 622 79 65

Dział Gospodarki Leśnej

Mariusz Jabłoński
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Tel.: 609 144 811
Teresa Smędra
Specjalista SL ds. hodowli lasu, szkółkarstwa i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 603075768
Robert Jurkiewicz
Specjalista SL ds. Stanu Posiadania, Nasiennictwa i Selekcji, Administrator SILP
Tel.: 609 140 964
Bartłomiej Szkamruk
Specjalista SL ds. Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych, Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody
Tel.: 609 144 812
Dorota Jędruchów
Podleśniczy ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 609140956
Bartosz Studzienny
Referent ds. gospodarki leśnej

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stanisław Świąder
Sekretarz
Tel.: 609 140 820
Katarzyna Padiasek
Referent
Tel.: 16 622 79 65
Andrzej Wawrzaszek
Specjalista
Tel.: 663 744 935
Angelika Raźny
Referent ds. administracji
Tel.: 16 622 79 65

Dział Finansowo-Księgowy

Katarzyna Marcichów
Kasjer
Tel.: 16 622 79 65
Janina Obacz
St. księgowy
Tel.: 16 622 79 65
Danuta Czyż
St. księgowy
Tel.: 16 622 79 65
Wiesława Wysocka
Specjalista ds. Księgowości
Tel.: 16 622 79 65
Elżbieta Czyż
Referent
Tel.: 16 622 79 65

Straż Leśna

Tomasz Mikulski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 605 059 244
Andrzej Macina
Strażnik Leśny
Tel.: 609 140 213