Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Od dnia 1 kwietnia 2011r. trwa okres akcji bezpośredniej. 
Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL w trakcie trwania akcji bezpośredniej
Mapa zagrożenia pożarowego dla całej Polski

 

W razie zauważenia pożaru zawsze informuj odpowiednie służby. 
Zadzwoń na 998 lub 112. 
Może jesteś jedyną osobą, która widzi zagrożenie. 
Każdy pożar ugaszony w zarodku nikomu już nie zagrozi.

 

 

 

 Punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany jest w  i czynny:

- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00 pod telefonem: komórkowym 603 075 768, 609 140 213
- od poniedziałku do piątku po godz. 15:00, soboty i niedziele pod telefonem:
wg harmonogramu dyżurów przeciwpożarowych zamieszczonego poniżej

Nadleśniczy tel. kom. 605 059 243
Z-ca Nadleśniczego tel. kom. 607 039 462
Specjalista ds. ochrony ppoż tel. kom. 603 075 768
 

Nazwa leśnictwa  Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy Imię i nazwisko leśniczego
 Kot    609 140 572  Marek Sęk
 Majdan  (16) 622-91-03  609 144 807  Kazimierz Grosman
 Szkółkarskie Pawłowa  (16) 622-94-98  609 144 810  Edward Kalin
 Pawłowa  (16) 622-91-48  609 144 809  Zbigniew Flak
 Szegdy  (16) 622-91-10  609 140 715  Dariusz Bielecki
 Białobrzeżki  (16) 642-73-21  609 144 813  Wiesław Wańczyk
 Chrapy  (16) 622-46-48  609 144 806  Stanisław Balawender
 Czerwona Wola  (16) 622-92-55  609 144 804  Mieczysław Pokrywka
 Czerce  (16) 622-75-70  605 059 245  Jacek Rudnicki
 Przyjemek  (16) 622-75-54  607 515 677  Zdzisław Ciurko
 Witoldówka    605 059 246  Andrzej Czyż